2 freie Plätze
Pony-Profis 1, montags 18:30
40 Termine (Mo, 20. April 2020 - Mo, 19. April 2021)
Jetzt anmelden
70 €
Mo 20. April 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 27. April 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 4. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 11. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 18. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 25. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 1. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 8. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 15. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 22. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 29. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 6. Juli 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 13. Juli 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 31. August 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 7. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 14. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 21. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 28. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 5. Oktober 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 26. Oktober 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 2. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 9. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 16. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 23. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 30. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 7. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 14. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 21. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 11. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 18. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 25. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 8. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 15. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 22. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 1. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 8. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 15. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 5. April 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 12. April 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Mo 19. April 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Warteliste
Pony-Profis 3, dienstags 18:30
39 Termine (Di, 21. April 2020 - Di, 20. April 2021)
Jetzt anmelden
70 €
Di 21. April 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 28. April 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 5. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 12. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 19. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 26. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 9. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 16. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 23. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 30. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 7. Juli 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 14. Juli 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 1. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 8. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 15. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 22. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 29. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 6. Oktober 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 27. Oktober 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 3. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 10. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 17. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 24. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 1. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 8. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 15. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 22. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 12. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 19. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 26. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 9. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 16. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 23. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 2. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 9. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 16. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 23. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 13. April 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Di 20. April 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
2 freie Plätze
Pony-Profis 6, donnerstags 18:30
40 Termine (Do, 23. April 2020 - Do, 22. April 2021)
Jetzt anmelden
70 €
Do 23. April 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 30. April 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 7. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 14. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 21. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 28. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 4. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 11. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 18. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 25. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 2. Juli 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 9. Juli 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 27. August 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 3. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 10. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 17. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 24. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 1. Oktober 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 8. Oktober 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 29. Oktober 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 5. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 12. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 19. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 26. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 3. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 10. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 17. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 14. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 21. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 28. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 4. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 11. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 18. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 25. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 4. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 11. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 18. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 25. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 15. April 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 22. April 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
1 Freier Platz
Pony-Profis 5, donnerstags 17:30
40 Termine (Do, 23. April 2020 - Do, 22. April 2021)
Jetzt anmelden
70 €
Do 23. April 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 30. April 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 7. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 14. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 21. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 28. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 4. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 11. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 18. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 25. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 2. Juli 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 9. Juli 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 27. August 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 3. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 10. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 17. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 24. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 1. Oktober 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 8. Oktober 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 29. Oktober 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 5. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 12. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 19. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 26. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 3. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 10. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 17. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 14. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 21. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 28. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 4. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 11. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 18. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 25. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 4. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 11. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 18. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 25. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 15. April 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Do 22. April 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Warteliste
Pony-Profis 7, freitags 18:30
39 Termine (Fr, 24. April 2020 - Fr, 23. April 2021)
Jetzt anmelden
70 €
Fr 24. April 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 1. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 8. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 15. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 29. Mai 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 5. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 12. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 19. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 26. Juni 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 3. Juli 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 10. Juli 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 28. August 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 4. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 11. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 18. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 25. September 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 2. Oktober 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 9. Oktober 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 30. Oktober 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 6. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 13. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 20. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 27. November 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 4. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 11. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 18. Dezember 2020, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 15. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 22. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 29. Januar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 5. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 12. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 19. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 26. Februar 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 5. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 12. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 19. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 26. März 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 16. April 2021, 18:30 - 19:30 Uhr
Fr 23. April 2021, 18:30 - 19:30 Uhr