Mo, 19.04.
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 15:00-15:45
3
13:00 - 13:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 15:15 - 16:00
2
13:15 - 14:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 16:00 - 16:45
4
14:00 - 14:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 16:15 - 17:00
1
14:15 - 15:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 17:00 - 17:45
ausgebucht
15:00 - 15:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 17:15 - 18:00
1
15:15 - 16:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 18:00 - 18:45
1
16:00 - 16:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 18:15 - 19:00
ausgebucht
16:15 - 17:00
Di, 20.04.
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 15:00-15:45
4
13:00 - 13:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 15:15 - 16:00
2
13:15 - 14:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 16:00 - 16:45
4
14:00 - 14:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 16:15 - 17:00
2
14:15 - 15:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 17:00 - 17:45
4
15:00 - 15:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 17:15 - 18:00
1
15:15 - 16:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 18:00 - 18:45
2
16:00 - 16:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 18:15 - 19:00
2
16:15 - 17:00
Mi, 21.04.
HEUTE
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 15:00-15:45
4
13:00 - 13:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 15:15 - 16:00
2
13:15 - 14:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 16:00 - 16:45
4
14:00 - 14:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 16:15 - 17:00
Warteliste
14:15 - 15:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 17:00 - 17:45
3
15:00 - 15:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 17:15 - 18:00
2
15:15 - 16:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 18:00 - 18:45
Warteliste
16:00 - 16:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 18:15 - 19:00
1
16:15 - 17:00
Do, 22.04.
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 15:00-15:45
3
13:00 - 13:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 15:15 - 16:00
1
13:15 - 14:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 16:00 - 16:45
4
14:00 - 14:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 16:15 - 17:00
2
14:15 - 15:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 17:00 - 17:45
4
15:00 - 15:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 17:15 - 18:00
2
15:15 - 16:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 18:00 - 18:45
3
16:00 - 16:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 18:15 - 19:00
2
16:15 - 17:00
Fr, 23.04.
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 15:00-15:45
4
13:00 - 13:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 15:15 - 16:00
2
13:15 - 14:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 16:00 - 16:45
4
14:00 - 14:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 16:15 - 17:00
2
14:15 - 15:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 17:00 - 17:45
3
15:00 - 15:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 17:15 - 18:00
2
15:15 - 16:00
Raum 2 Kickboxen, Shootboxen und Krav Maga 18:00 - 18:45
4
16:00 - 16:45
Raum 3 Brazilian Jiu Jitsu, Ringen und MMA 18:15 - 19:00
2
16:15 - 17:00
Sa, 24.04.
So, 25.04.